Zapraszamy
do naszego
Stowarzyszenia

UWAGA! Kontrole PIW pracowni pasiecznych

Otrzymujemy sygnały od członków Stowarzyszenia o kontrolach PIW u pszczelarzy posiadających zgłoszoną sprzedaż bezpośrednią lub RHD. Przypominamy wymagania stawiane przez PIW.

Ubezpieczenie OC i składka członkowska

Istnieje możliwość opłaty przelewem

Siedziba

Plac Staszica 4
50-221 Wrocław

Adam Koszykowski

prezes
tel. 792 101 147

Andrzej Cywiński

programy ARR
e-mail: a.cywinski@lzs.info.pl

Beata Wronikowska

skarbnik
e-mail: beata@wronikowski.com