Szkolenia

OSK "BIS" prowadzi kursy doszkalające w zakresie przewozu rzeczy, przewozu osób oraz przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR). Kusry są przeznaczone dla osób wykonujących transport drogowy na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z treścią ustawy kierowca podejmujący zatrudnienie w przedsiębiorstwie wykonującym transport drogowy musi mieć ukończony kurs dokształcający.

Kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy dotyczy każdego kierowcy pojazdu lub zespołu pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zaś kurs dokształcający w zakresie przewozu osób dotyczy kierujących pojazdami przystosowanymi do przewożenia powyżej 5 osób włącznie z kierowcą.

Kursy dokształcające organizowane są dla klientów indywidualnych oraz dla grup zorganizowanych. Po zakończeniu kursu wystawiamy wymagane przepisami świadectwa ukończenia szkolenia dokształcającego.

Nowością w ofercie OSK "BIS" są kursy na operatorów wózków widłowych.