Prawo

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady poruszania się po drogach publicznych oraz nadawania uprawnień do prowadzenia pojazdów jest Prawo o ruchu drogowym, zaś szczegółowe zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców określa Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Wspomniane powyżej akty prawne można pobrać z naszej strony. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ stara prawda głosi, że "nieznajomość prawa szkodzi". Udostępnione pliki obrazują stan prawny na lipiec 2014. Przepisy prawne podlegają ciągłym zmianom, dlatego należy sprawdzić, czy dany akt prawny nie został zmieniony. Można to sprawdzić na przykład Tu

Do otwarcia plików niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać na stronie www.adobe.com