Stowarzyszenie:

Historia stowarzyszenia sięga 17.10.1998 r. Kiedy to we Wrocławiu przy Placu Staszica nr. 4 odbyło się Zebranie Wyborczę Członków Założycieli Stowarzyszenia Pszczelniczego R.P. W zebraniu wyborczym udział wzięło 27 delegatów oraz 12 pszczelarzy deklarujących chęć wstąpiennia do Stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniony został skład Stowarzyszenia.


DANE STOWARZYSZENIA:
Stowarzyszenie Pszczelnicze Rzeczypospolitej Polskiej
Plac Staszica 4
50-221 Wrocław
NIP 8982039797
Nr konta Stowarzyszenia Pszczelniczego RP Wrocław
BGŻ O/Wrocław 90 2030 0045 1110 0000 0219 3110