Materiały i artykuły

Ul Michalskiego

Prezentowany jest nowatorski ul z kilkoma wynalazkami pszczelarza/stolarza z Przasnysza: Najważniejsze z innowacji to:
1) Zawiasy rozbierane.
2) Beleczki międzyramkowe z otworami zabezpieczającymi przejście matki i trutnia.
3) Beleczki międzyramkowe z frezami do dłuta Roota.
4) Dwupoziomowe wyloty z ula.
5) Ramki trapezowe bez drutu.

Artykuł Zbigniewa Noculaka

Jaki wpływ ma sam pszczelarz w zwiększeniu produkcyjności rodzin pszczelich, a tym samym poprawienia rentowności naszych pasiek

Czytaj artyukuł...